Prometeu edicions

Prometeu edicions neix amb la voluntat de traduir textos d’alt valor literari d’altres països i cultures que mai hagin estat traduïts en llengua catalana i que tinguin un format de gènere minoritàri (poesia, teatre, assaig…). La col•lecció Pandora es pretén centrar en una doble proposta de qualitat literària per una banda i divulgació i apropament a tots els públics de l’altra.

Events by this organizer

X